CONTACTGEGEVENS


Vestigingsplaats:

CLEVERLOG-AUTOTEILE GmbH
Westhafenstraße 1
13353 BERLIJN
Duitsland

Tel.: (+31) 085 66 66 766

E-Mail: [email protected]

Directeur: Anna Ganska, Andrzej Krzak

HRB 148301 B
Arrondissementsrechtbank Berlijn Charlottenburg

BTW-nummer: DE 276957437

Bankgegevens:

Domiciliëring: Berliner Volksbank eG
IBAN: DE93100900002294545002
Bankidentificatiecode/SWIFT: BEVODEBB

Platform van de EU-Commissie voor onlinegeschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van hun geschillen. De verkoper is niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Auteurs- en merkenrecht: De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafische ontwerpen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte afbeeldingen, grafische ontwerpen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder enige beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet beschermd is door rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gecreëerd, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Duplicatie of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

Alle afbeeldingen op de productpagina's zijn slechts voorbeeldvoorstellingen van het aangeboden artikel. De beelden zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren van de afbeeldingen zonder toestemming is verboden.

Verwijzingen en links Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen in werking treden indien de auteur kennis had van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's waarneembaar was. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het aanmaken van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor externe vermeldingen in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglists en alle andere vormen van databanken, waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. De aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen, en niet bij degene die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.